Vi är glada och stolta över att idag ha beviljats tillstånd från IVO för att bedriva vår dagliga verksamhet Hoppet i Täby.
På Stockholmsvägen 116 välkomnar vi nu tolv autistiska personer som vill ha en daglig verksamhet med fokus på friluft, sport & motion.
Nu fortsätter vi arbetet med att söka LOV-avtal för de kommuner våra deltagarintressenter bor i.
Vi planerar att slå upp dörrarna för våra första deltagare i juni 2021.
Kontakta oss om ni vill ställa er i kön för en av platserna eller om ni vill veta mer!