Denna vecka får vi utbildning i hälsosamma levnadsvanor
Trots att det är ett allmänt känt ämne finns mycket ny fakta och konkreta metoder som är till nytta för oss
Mycket kretsar runt kombinationen av att äta rätt, träna och sova ordentligt
Stort tack till Kajsa och Agneta på Centrum för Obesitas