Idag träffas några av våra assistenter för att diskutera och reflektera kring en digital utbildning om autism.
Vi diskuterar om det finns nytt att använda hos befintliga kunder och delar våra gemensamma erfarenheter.
Både inspirerande och produktivt att få prata ihop sig!