Med ambition att locka till fysisk aktivitet

Personlig assistans

Vår personliga assistans är inriktad mot friluftsliv, sport och motion. Vår målgrupp är barn och vuxna med autism och utvecklingsstörning inom LSS personkrets 1 med en låg utvecklingsnivå samt eventuella beteendesvårigheter.

Verksamheten fäster hög vikt på respekt, personligt bemötande och personlig integritet både mot den assistansberättigade och dennes familj & anhöriga.

Som assistenter finns vi med och följer den assistansberättigade i hens dagliga liv och tränar på aktiviteter i dagliga livet, som påklädning, vid måltider och till/från och under fritidsaktiviteter.

Vi är lyhörda för den assistansberättigade individuella behov, men försöker strukturera och kommunicera utifrån vår pedagogiska plattform som inspirerats av TEACCH och TBA. 

Som assistenter till denna målgrupp lägger vi stor vikt vid att kommunicera på en nivå anpassad till den assistansberättigade och också på att vara till hjälp mot andra och komplettera och assistera där den assistansberättigades egna kommunikation är begränsad.

Meningsfull Omsorgs ambition är att locka till fysisk aktivitet såsom lek och utomhusaktiviteter, bollspel och bad.

Syftet med denna verksamhet är att ta till vara på den assistansberättigades fulla potential och att utveckla dennes förmågor maximalt, med målsättning att de ska kunna få ett självständigt liv och delta i samhället

Vi kan ta emot nya assistansdeltagare löpande, om du är ny med assistans eller om du vill byta assistansbolag.

Vi kan hjälpa dig innan du ansöker om personlig assistans hos försäkringskassan eller kommunen, genom att dokumentera ditt hjälpbehov. Under ansökningsprocessen finns vi med som ett stöd när du träffar handläggare på försäkringskassan eller kommunen.

Vill du byta assistansbolag tar vi ett samtal om dina behov och önskemål. Som underlag för ditt beslut tar vi fram en plan för hur vi på Meningsfull Omsorg bäst kan möta dina behov och önskemål.

Vill du ha generell rådgivning, tar vi gärna ett samtal eller möte för att ge dig råd kring personlig assistans.

Sport & friluft

 • En källa för gemenskap, välbefinnande och hälsa
 • Bollsporter, yoga, simning eller det du vill
 • Ibland deltar du enskilt och ibland i grupp
 • Vi har gångavstånd till naturområden och idrottsplatser

Förutsägbart

 • Vår pedagogik inspireras av TEACCH och TBA
 • Vi vill öka deltagarens självständighet och delaktighet
 • Vi använder bilder, text och stödtecken
 • Vi jobbar med lågaffektivt bemötande och positiv förstärkning

Våga nytt

 • Fysisk aktivitet skapar lugn och koncentration
 • Vi uppfinner individuella anpassningar för sportaktiviteter
 • Aktiviteterna utmanar struktur, socialt och mod
 • Vår strävan är att utmana och utveckla
 • Blir det fel, gör om gör rätt

Familjeägda

 • Vi styr med engagemang och medmänsklighet
 • Ett nära ledarskap
 • Korta beslutsvägar
 • Vårt fokus är deltagare och personal, inte ekonomisk vinst
Meningsfull omsorg

Vår ambition är att bygga världens bästa omsorgsföretag

som ständigt utmanar och utvecklar våra deltagare och vi vill vara den bästa arbetsplatsen för personal inom omsorg.

Daglig verksamhet

Friluftsliv, sport & motion i ur och skur

Välkommen till vår dagliga verksamhet Hoppet.
Här kan du delta i olika sportaktiviteter, utforska naturen och träna på aktiviteter i det dagliga livet. Allt vi gör är anpassat utifrån dina intressen, behov och förmågor.