Meningsfull omsorg AB

Om oss

Meningsfull Omsorg AB är ett familjeägt företag som driver personlig assistans för autistiska personer sedan 2013 och daglig verksamhet sedan 2021. Vår verksamhet är inriktad mot hälsa, friluftsliv, sport och motion i ur och skur.

Vår ambition är att bygga världens bästa omsorgsföretag, som ständigt utmanar och utvecklar våra deltagare och vi vill vara den bästa arbetsplatsen för personal inom omsorg. Om vår pedagogiska plattform

VD Åsa Holmström

asa.holmstrom@meningsfullomsorg.se

0708 53 83 83  

Verksamhetchef Felicia Palmgren

felicia.palmgren@meningsfullomsorg.se

0708 53 83 52

förstärka individens positiva beteenden

En pedagogisk plattform

Vår pedagogiska grund tar sin utgångspunkt i och inspiration från TEACCH. I praktiken innebär det att vi bygger upp en individanpassad struktur med tydliga scheman, förstärker och kompletterar kommunikation med bilder, text och individens personliga kommunikationshjälpmedel om sådant används. Målet med arbetssättet är att varje enskild individ ska känna delaktighet, självbestämmande och öka sin självständighet i sitt dagliga liv.

I det dagliga arbetet fokuserar vi på att förstärka individens positiva beteenden. Ett förhållningssätt som hämtar sin bas i en metod som kallas TBA (tillämpad beteendeanalys). När ett beteende uppstår som har en negativ påverkan på den enskildes liv eller omgivning arbetar vi för att identifiera orsakerna bakom beteendet. Syftet är att förebygga negativa beteenden och förstärka individens positiva beteenden.

Vårt bemötande och förhållningssätt är en viktig nyckel i arbetet. Vi har alltid ett respektfullt bemötande och positiva förväntningar på varje enskild individ. Övergripande betyder det att vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med varje enskild individ.

Sport & friluft

 • En källa för gemenskap, välbefinnande och hälsa
 • Bollsporter, yoga, simning eller det du vill
 • Ibland deltar du enskilt och ibland i grupp
 • Vi har gångavstånd till naturområden och idrottsplatser

Förutsägbart

 • Vår pedagogik inspireras av TEACCH och TBA
 • Vi vill öka deltagarens självständighet och delaktighet
 • Vi använder bilder, text och stödtecken
 • Vi jobbar med lågaffektivt bemötande och positiv förstärkning

Våga nytt

 • Fysisk aktivitet skapar lugn och koncentration
 • Vi uppfinner individuella anpassningar för sportaktiviteter
 • Aktiviteterna utmanar struktur, socialt och mod
 • Vår strävan är att utmana och utveckla
 • Blir det fel, gör om gör rätt

Familjeägda

 • Vi styr med engagemang och medmänsklighet
 • Ett nära ledarskap
 • Korta beslutsvägar
 • Vårt fokus är deltagare och personal, inte ekonomisk vinst
Meningsfull omsorg

Vår ambition är att bygga världens bästa omsorgsföretag

som ständigt utmanar och utvecklar våra deltagare och vi vill vara den bästa arbetsplatsen för personal inom omsorg.