I vår ambition att hålla oss uppdaterade kring autism deltog vi i Autism & Aspergerförbundets årliga konferens i november 2020. Av konferensen fick vi med oss en del kunskap som vi kan använda för att utveckla vår verksamhet och sådant som vi redan gör. Till exempel några detaljer kring hur man med enkla medel kan öka välbefinnande och vad omgivningen behöver tänka på i mötet med personer med autismspektrumtillstånd för att kunna vara och ge det bästa stödet – något som vi dagligen strävar efter.