Hinderbana redo för våra deltagarna på vår dagliga verksamhet.
Utifrån förmåga kan hinder anpassas och vi lockar dem utifrån deras kondition att utmana sig till att springa så många varv de orkar.
Hög energi och en härlig stämning!