Längdsimning för våra deltagare på daglig verksamhet. De är alla simkunniga, men använder individuella simsätt. En härlig individanpassad fysisk aktivitet där vi samtidigt är tillsammans.