Friluftsliv, sport & motion i ur & skur

Daglig verksamhet

Vår dagliga verksamhet är inriktad mot friluftsliv, sport och motion i ur och skur. Vår målgrupp är individer med autism och utvecklingsstörning inom LSS personkrets 1 med en låg utvecklingsnivå samt eventuella beteendesvårigheter. Vi bygger verksamheten kring fysisk aktivitet i kombination med en pedagogiska plattform som baseras på TEACCH och TBA.

Utomhus blandar vi skogspromenader, ridning, simning, friidrott och lagsporter som fotboll och inomhus dans, bowling, yoga.

I våra lokaler tränar vi på aktiviteter i dagliga livet, med betoning på våra egna aktiviteter, att t.ex. kunna packa/packa upp sin simväska själv, att delta i kökssysslor och att källsortera. Vi varvar detta med kreativa aktiviteter och det finns alltid möjlighet för vila och avkoppling.

I våra aktiviteter inkluderar vi också social träning som t.ex. gemensam samling och turordningslekar. Anpassad kommunikation används i aktiviteter, i beskrivning av vad som ska hända och i valsituationer.

Vår ambition är att vara lyhörda för individen, stimulera och utveckla och skapa en dag fylld av glädje.

Sport & friluft

 • En källa för gemenskap, välbefinnande och hälsa
 • Bollsporter, yoga, simning eller det du vill
 • Ibland deltar du enskilt och ibland i grupp
 • Vi har gångavstånd till naturområden och idrottsplatser

Förutsägbart

 • Vår pedagogik inspireras av TEACCH och TBA
 • Vi vill öka deltagarens självständighet och delaktighet
 • Vi använder bilder, text och stödtecken
 • Vi jobbar med lågaffektivt bemötande och positiv förstärkning

Våga nytt

 • Fysisk aktivitet skapar lugn och koncentration
 • Vi uppfinner individuella anpassningar för sportaktiviteter
 • Aktiviteterna utmanar struktur, socialt och mod
 • Vår strävan är att utmana och utveckla
 • Blir det fel, gör om gör rätt

Familjeägda

 • Vi styr med engagemang och medmänsklighet
 • Ett nära ledarskap
 • Korta beslutsvägar
 • Vårt fokus är deltagare och personal, inte ekonomisk vinst
Meningsfull omsorg

Vår ambition är att bygga världens bästa omsorgsföretag

som ständigt utmanar och utvecklar våra deltagare och vi vill vara den bästa arbetsplatsen för personal inom omsorg.

Personlig assistans

Fritid och friluftsliv

Vår personliga assistans är inriktad på sport och friluftsliv. Vi assisterar med kommunikation och aktiviteter i dagliga livet så att du kan delta i de fritids- och friluftsaktiviteter som du är intresserad av.